De gordijn van den politieken poesjenellenkelder

Ik ben bij De tijd met beursspiegels begonnen in 1993. Wist ik veel dat wat ik toen schreef eigenlijk al eeuwenlang geschreven werd, in een oneindige loop van ontelbare varianten.

Dit beurspraatje stond op 5 augustus 1888 in het regionaal blad ’t Getrouwe Maldeghem en werd via een gunstige wind hierheen geblazen (dank je Daan). Stel zelf vast hoe weinig er eigenlijk veranderd op de beurs en op de wijze waarop we de beurs verslaan.

Ook toen al was de financieel journalist doorgaans van het nogal sombere type. Getuige de passages ‘Er is immers veel te verspelen en weinig te winnen‘ of: ‘de werkelijkheid is alles behalve geruststellend en het oude Europa heeft niet veel goeds te verwachten‘ en nog: ‘toch blijft de gegronde vrees voor een tragieke ontknooping altijd bestaan.’

Mister Market was toen ook al Mister Market, en de observator van Mister Market vond het ook toen zijn taak Mister Market te waarschuwen (zie ook het artikel ‘Die sombere financieel journalisten toch’ in MMM n°73).

En ook toen al was Europa oud.

Beursberichten dezer week

Beurs lusteloos en flauw gedurende de verloopen week. De kunstmatige verhooging der internationale leeningen – door bank en spekulatie teweeg gebracht in de hoop het beschikbaar kapitaal in de beweging te vangen – hield geen stand. Het publiek benuttigde de gunstige stemming om te verkoopen, de teleurgestelde spekulatie week terug, en de koersen brokkelden af.

Mogelijk zal het spel nog herbeginnen, doch de bezitter, die de zaken inziet zoals ze zijn, zal zich zoo lichtelijk de vingers niet verbranden en even als voorheen, in de huidige omstandigheden, wantrouwend blijven en zich onthouden.

Er is immers veel te verspelen en weinig te winnen en hoe schitterend de toekomst afgeschilderd en wat al hersenschimmen er voorgespiegeld worden, de werkelijkheid is alles behalve geruststellend en het oude Europa heeft niet veel goeds te verwachten.

Wel is waar geniet de maatschappij tijdelijk eene schijnbare rust, die het dreigende onweder doet vergeten, doch niet afwendt, en, telkenmale dat wij de gordijn van den politieken poesjenellenkelder wegschuiven, zien wij gespannen toestanden ontstaan; en ofschoon wij ook al eens poppen te zien krijgen, die door hunne lustige bokkesprongen en statige buigingen onze lachspieren in beweging brengen, dan toch blijft de gegronde vrees voor een tragieke ontknooping altijd bestaan.

De verledene week werd door geene bijzondere gebeurtenissen gestoord.

Posted on 30 maart 2017 at 20:43

Tags:

1 reactie

Comments (1)

  1. Eric Behiels

    31 maart 2017 at 16:58

    En de winnar is SOFINA !!! zie het artikel in de Tijd ; Een 119 jaar oude holding die helemaal mee is met de jongste tienersensatie? Het kan als de krasse knar Sofina heet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.