De tanden van het oude Griekse paard

In tijden van hysterie is het nuttig even stil te staan bij waarom we graag aandelen bezitten.

Een aandeel is een stukje eigendom van een onderneming. We kochten dat stukje omdat we geloofden dat die onderneming in de toekomst succesvol zal zijn. Die toekomst is onbeperkt - er staat geen einddatum op ons eigendomscertificaat.

Zolang we in de verre toekomst van die onderneming geloven, mogen de troebelingen van de nabije toekomst ons niet deren.

In crisismomenten deren die troebelingen ons wel. Dan maken we onszelf wijs dat die verre toekomst even somber is als de nabije toekomst . . .

Verkrijg volledige toegang tot deze site met een abonnement op Mister Market Magazine.

Posted on 12 maart 2020 at 18:09

6 reacties