Privacybeleid

Deze regeling is van toepassing op Mister Market Magazine en de website van Pierre Huylenbroeck.

Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in Belgie, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998.

Pierre Huylenbroeck respecteert de privacy van zijn klanten en leeft de wet op de privacy strikt na. Alle consumentenbestanden die Pierre Huylenbroeck opbouwt voor zijn marketingacties zijn wettelijk in orde met de privacywetgeving.

Inzamelen van informatie

  • Bij registratie, aankopen en acties
    Pierre Huylenbroeck verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciele acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Mister Market Magazine voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.
    Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij ons bedrijf contacteren via de onderaan deze pagina opgegeven kanalen.
  • Bij gebruik van bepaalde diensten
    Pierre Huylenbroeck bewaart ook informatie in zijn databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten aan te bieden. Deze informatie kan gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.